INTERNS & DEPRESSIE

Om goed beoefenaar van je vak te zijn - wil je goed in je vel & bol zitten. Als dat niet zo is en je toch door blijft werken, is het de vraag of je professioneel met jezelf om gaat. In dat kader hadden we het een maand geleden hier in CC over artsen met een ‘burn-out’ en hoe zij hun patiënten bejegenen.
Nu een studie, gericht op ‘interns’. Vergeleken met bij ons in NL, zijn dat een ‘soort’ oude coassistenten: ze hebben een medische scholing, maar mogen nog niet zonder supervisie werken. Ze werken zelfstandiger dan 'onze' co’s en zijn gericht op 1 specialisme. Onderzoekers volgden 2 jaar 1271 interns. In stages variërend van interne, heelkunde, kinder-, gyn, psych etc. Ze maten of er sprake was van depressieve symptomen met de ‘PHQ-9’, welke een score range kent van 0 tot 27. Een PHQ-9 score van 10-14 geeft een matige depressie aan, 15- 19 matig tot ernstig en boven de 20 een ernstige depressie.
.

De gemiddelde PHQ-9 score steeg 3 maanden na aanvang vd internships van 2,38 naar 6,70 punten. Bij 9 en 12 mnd was de gemiddelde score significant gestegen naar 6,48 resp. 6,26. Het percentage interns dat voldeed aan de criteria voor een matige depressie steeg van 0.7% in het begin naar 6,6%; 6,2%; 7.8%, en 7,6% in de follow-up maanden. Bij aanvang vd studie had 0% een ernstige depressie. Maar dat steeg naar 2,3%; 1,6%; 1,8%; en 0,8%. Al met al is er een significante stijging vd depressieve symptomen onder de interns, van 3,9% bij aanvang vd stages naar 25,7% gedurende het internship. 41.8% vd deelnemers voldeed op 1 of meer vd meetmomenten aan de criteria van een depressie.
.

De onderzoekers onderzochten of ze factoren konden vinden die in de verslechtering meespeelden. Divers waren ze:
1. Gedurende het internship: Lange werkdagen, mogelijke medische fouten en ‘life events’. Twee rechtstreeks aan de stage zelf, en 1 los ervan. Interessant. Een ‘privé-life-event’ is uiteraard iets heel anders dan ‘lange werkdagen’.
2 Al reeds spelende factoren vóór aanvang internship: ‘vrouw-zijn'. Depressies komen ook meer voor bij vrouwen dan mannen, dus deze uitslag is
begrijpelijk (zie ook mannen & vrouwen). Ook factoren ‘neuroticisme’, een eerdere depressie in de voorgeschiedenis, en moeilijke familieomstandigheden correleren.
.
Ook een opleiding in de USA bleek een kwetsbaarheidsfactor. Vreemd?
Tenslotte een afwijkende SNIP van 5-HTTLPR. Het serotonine transporter eiwit. Daar hadden we het eerder over. Het specialisme en de leeftijd vd interns speelde geen rol (Arch Gen Psych '10 april).
.

Neuroticisme! Daar hebben we eerder over geconfabuleerd! Dat is al heel lang geleden. Dat betrof een onderzoek in naar persoonlijkheidstrekken bij medisch studenten en de relatie met stress. Toen bleek dat 1 vd 2 meest voorspellende persoonlijkheidstrekken ‘neuroticisme was’. En vrouwelijke studenten bleken significant neurotischer dan de mannen. Ook zeer plichtsgetrouwen ('self-conscious, pedantic, often in doubt, and tends to ruminate about his own behaviour and that of others') waren kwetsbaar. Beide trekken maken dat je je evt fouten of overbelasting ook meer aantrekt. Logisch. En je weet nog wel: depressieve dokters maken meer fouten.
.
Vele factoren. De genetische kwetsbaarheid is niet te voorkomen. Helaas heb je de ‘privé-life-omstandigheden’ ook niet altijd in de hand.
.
We focussen ons nu op de opleiding. Werkstress. Dat doet denken aan
resultaat van een jaar of 2 terug, toen bleek dat interns chirurgie in de USA ook depressieve klachten hadden. Toen werd Confabula er door één van haar vorige leermeesters, chirurg prof Terpstra op gewezen dat zowel coassistenten als arts-assistenten chirurgie het hier in NL veel minder zwaar hebben dan in de USA. En hij is niet de enige - zie hier.
.
We kunnen er niet vanuit gaan dat ‘onze co’s’ zich ook zo in mineur voelen. Maar misschien wel interessant om eens naar te kijken. Voor het welzijn van de co en in het licht van
professioneel gedrag en de toekomst. Want al zijn de stages hier minder zwaar - het wordt meer in de vervolgopleiding. Moet er toch meer individuele aandacht komen? Om de student bewuster te maken van zijn persoonlijkheidstrekken en hoe hem dat eventueel kwetsbaar maakt? Misschien ligt daar een kans. Enfin - voorlopig blijft Confabula maar gewoon lief doen. En streng doch rechtvaardig daarbij. Ook zij maakt overuren by the way...
.
Het kan ook niet goed zijn voor het hartje vd interns - zie maar bij de verpleegkundigen.
.
Evidence based: Geef de studenten meditatie, dat doet ze goed. Beweeg ze. En geef ze muziek, als studiebooster.
Student, depressie & cyberspace.
.

Juni '10

Geen opmerkingen: