EEN LUISTEREND OOR?

En over samen klagen gesproken (*). De berichtgeving wordt er niet positiever op. Ik weet het – de blogrol bolt op van berichten over het belang van steun en relaties*. Dus het is de ene onderzoeksgroep versus de ander. Deze is eveneens minder positief.

Ongeveer 300 studenten (gem 29 jr) vulden gedurende 31 dagen, elke avond een vragenlijst in, gericht op hun gevoelens en of ze steun hadden gekregen of gegeven aan hun partner. Ook de partner met wie zij samenwoonden, vulde een dergelijke lijst in. De studenten zaten allen voor een belangrijk examen: het zogenaamde 'bar exam', waarbij ze twee dagen mondelinge vragen krijgen over 'state law' en 'federal law'. Als ze slagen voor dit zware examen, kunnen ze verder in de advocatuur. Stressy times dus daar bij die stellen. Dus de lieve partners gingen steunen. En wat gebeurde? De studenten die vrijwel dagelijks steun kregen, bleken zich de dag daarna nog minder goed te voelen. Voordeel was dat ze zich gehoord en gesteund (…) hadden gevoeld en het gevoel hadden dat hun relatie zich had verdiept. Maar hoe sterker er het gevoel was ontstaan dat de intimiteit in de realtie ten gevolge vd steun was vergroot, deste minder nadelig was het effcet op het humeur – dat wel. En andersom ook: als het gevoel van intimiteits-groei relatief minder groot was, was er meer nadelig effect op het humeur.De partner die gesteund had, voelde zich hetzelfde als vóór het geven van de steun. Belangrijke observatie was dat als beide partners een probleem hadden, en elkaar dus moesten steunden, dit op beider gevoelens geen slecht effect was (dus itt wanneer het een eenrichting verkeer was). Blijkbaar doet het wederzijds geven van steun goed.

Dertig dagen steunen is best veel. Misschien gaf het alleen ontvangen van steun een schuldgevoel? Dat je je partner belast hebt met je problemen? Dat zou een verklaring kunnen zijn, maar daarvoor zou je echt veel meer details van de achtergrond vd studenten en over de diverse relaties, hun beider wijze van omgang met stress (coping, afweer etc), de frequentie vd steun etc etc moeten hebben (J Person & Soc Psych '08;94:824-38).

Over relaties, mannen & vrouwen - zie bijv de Clubconfabula WIKI, op de pagina 'diversen'.
.
28 Mei '08

Geen opmerkingen: