ROKEN & DEPRESSIE

Er mag bijna niet meer op openbare plekken gerookt worden. De reacties hierop wisselen. Las alweer protesten tav het niet-mogen-roken in 'kleine café's'. Ook op onze afdeling wordt veel gemopperd op het ziekenhuisbeleid dat er niet in het LUMC gerookt mag worden. Dat is ook soms wel triest - mensen die het toch al moeilijk hebben, kunnen 'dat ook al niet' meer. Maar ja. Niemand kan er omheen. Roken is gewoon ongezond. Lichamelijk op divers vlak. Ook op het brein. Al eerder bleek vorig jaar dat rokers zo’n 70% meer kans hebben op het ontwikkelen van dementie (zie 'No smoking!'). Mogelijk is recente informatie voor sommige mensen nog een extra argument om te proberen om te stoppen. Er zijn wederom sterke aanwijzingen dat er een verband is tussen roken en depressie. Het gaat om een prospectieve studie. 8556 mensen (gemiddeld 41 jr) werden gedurende 6 jaar vervolgd. Bij 190 deelnemers ontstond gedurende de follow-up een depressie. Uit nadere analyse van de getallen, komt uit deze studie naar voren dat rokers een 41% hoger risico hebben op het ontwikkelen van een depressie dan niet-rokers (Med Clin (Barc). '08;130:405-9). Dat is een forse verhoging! De rokers blijken ook minder te bewegen. En beweging, dat weten wij Confabulanten heel goed, kan zeer positieve effecten op depressieve klachten hebben (zie bijv exercise I en II, en over studenten en bewegen. En in de archiefjes over stemming en over cognitieve stoornissen op de Club Confabula WIKI). Opmerkelijk was tenslotte, dat mensen die meer dan 10 jaar gelden waren gestopt met roken, een lager risico bleken te hebben op het ontwikkelen van een depressie, vergeleken met mensen die nooit gerookt hadden. Hoe moeten we dit alles verklaren? Nog onduidelijk Psychologisch? Biochemisch? Afwijkingen aan de bloedvaten? Verminderd zuurstof in de longen en naar het brein? Hoe zijn de verdere lichamelijke condities? Voeding, alcohol? Wie gaat er roken? En wanneer? Waar begint het ene en het andere? Genetische kwetsbaarheid voor verslaving en daaraan gekoppeld extra kwetsbaarheid voor depressie? Natuurlijk een combi, maar hoe zal het werken? Confabula raakt er beneveld door. En zij rookt niet eens. Wordt vast vervolgd.
.

6 Mei '08

1 opmerking:

Anoniem zei

Al die vermeende causaliteiten maken het er warempel ook niet gemakkelijker op...