PROF DR VAN DER MAST (I)

Prof dr Roos van der Mast, psychiater in het LUMC, is vorig jaar benoemd tot hoogleraar Ouderenpsychiatrie. Vandaag houdt zij haar oratie in het Academiegebouw op het Rapenburg in Leiden.
"Ouder worden gaat samen met verlies. Lichamelijk, psychisch, cognitief en maatschappelijk leveren oude mensen veel in. (Chronische) ziekte, achteruitgang van zicht en gehoor, eenzaamheid, vergeetachtigheid, en verlies van sociale betekenis spelen hen parten. In samenhang hiermee komen psychiatrische stoornissen zoals depressie, delirium, gedragsproblemen bij dementie, en apathie op oudere leeftijd vaak voor. Niet alleen worden in de Westerse samenleving steeds meer mensen ouder; het aantal oudste ouderen stijgt mee. Onderzoek naar oorzaken, beloop en behandeling van emotionele en psychiatrische stoornissen bij ouderen is daarom hard nodig. Ouderen verschillen immers in tal van opzichten van jongere volwassenen. Hoe zien psychiatrische stoornissen er bij hen uit, wat zijn belangrijke oorzaken ervan, hoe werkt hun immuunsysteem, hoe reageren ze op stress, welke medicijnen werken bij hen? Dat intrigeert mij. Misschien kunnen neurodegeneratieve ziekten als dementie en de ziekte van Huntington model staan voor de vele veranderingen die optreden bij oude mensen".

Eerder: '
Leidse Ladiespower' en 'Dies Natalis'.
Clubconfabula WIKI pagina over cognitieve stoornissen.

.
16 Mei '08

Geen opmerkingen: