PROF DR VAN DER MAST (II)

Doemdenken over Vergrijzing = onterecht

"Er is een omslag in ons denken nodig om de vergrijzing goed het hoofd te kunnen bieden"

Prof.dr. Roos van der Mast bestrijdt het pessimistische beeld van de oudere mens als afgeschreven kostenpost. Ongezondheid bij ouderen wordt vooral veroorzaakt door chronische gewrichtsaandoeningen, psychische stoornissen, hart- en vaatziekten, longziekten en suikerziekte. Van al deze chronische ziekten geven de psychische de grootste kans op een verslechterde kwaliteit van leven. "In hoeverre we onszelf als gezond ervaren blijkt het meest te worden beïnvloed door psychische problemen, en wel nadelig. Met het terugdringen van psychische klachten en psychiatrische stoornissen kan dus veel gewonnen worden".
.
16 Mei '08

Geen opmerkingen: