HET SCHONE HUISDIER & AUTISME

We bestaan bijna een jaar. En daarin is van alles besproken. Maar we hebben het nog nooit gehad over autisme. Dacht even dat we het ook überhaupt nog zelden over kids hadden, maar terugkijkend valt dat wel mee. Ik heb zelf ook weinig met autisme te maken. Vooral in de kinderpsychiatrie is het uiteraard een belangrijk ziektebeeld, met veel impact op het kind, maar vooral op zijn omgeving.
Je kunt de infofolder over autisme van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie hier lezen.
De oorzaak van het ontstaan van autisme is nog onduidelijk. In ieder geval gaat men uit van een aangeboren stoornis, niet van iets wat later nog ontstaat. Recent kwam er een opmerkelijke bevinding aan het licht. Onderzoekers bekeken de gegevens van 465 kinderen met autisme die tussen 1996 en 1998 geboren zijn. Ze vergeleken deze groep met 6975 kids zonder autisme.
Ze bepaalden of de moeders van deze kinderen gedurende de zwangerschap ergens in Californië in de buurt van plekken hadden gewoond waar pesticiden in de lucht hingen. Ook ondervroegen ze de moeders over hun gewoonten gedurende de zwangerschap. Hieruit bleek dat de er bij de moeders vd kinderen met autisme sprake was geweest van een groep met een significant hoger contact met het pesticide organochlorin. De kans op autisme nam toe met een dichterbij leven en nam af naarmate de plek met organochlorin verder weg was geweest. Het ging om contact gedurende de 1e 8 weken vd zwangerschap (
Environ Health Perspect.'07;115:1482-89). Parallel daaraan komt uit een 2e studie naar voren dat moeders met kinderen die autistisch waren gaven daarbij tweemaal zo vaak aan dat ze gedurende de zwangerschap hun huisdieren hadden gewassen met shampoo waarin pyrethrin zat. Dat spul blijft na het wassen heel lang in de haartjes vd dieren zitten, dus het contact ermee is vrij lang. Nu ging het vooral om het tweede trimester vd zwangerschap. Nu gaat het om retrospectief verzamelde gegevens. En dat is altijd tricky. Want je kunt je voorstellen dat moeders met een kind met een autisme-spectrumstoornis, heel vaak nadenkt over 'of er iets mis is gegaan gedurende haar zwangerschap'. En als dan iemand gaat vragen naar activiteiten gedurende die periode, zal ze wellicht veel meer herinneren dan een moeder met een kind zonder autisme. Aan de andere kant noemden de diverse moeders ook spulletjes zonder pyrethrine en daarmee was geen associatie met autisme. De studie wordt nog eens ondersteund door een recente presentatie op een congres, waarbij werd verteld dat in een groep van Mexicaanse boeren in Californië, ook associaties blijken met pesticiden en autisme spectrum stoornissen (7th Annual International Meeting for Autism Research, Mei '08: 113.4). Enfin - multifactorieel waarschijnlijk, maar deze factor is nu interessant omdat hij ook beïnvloedbaar is.

En je wilt die katjes toch ook schoonhouden… denk maar aan
toxoplasmose & schizofrenie.
En dieren zijn op zich heel goed .... bij depressieve klachten.
En grappig (zie
Mr Lee)

Eerder over zwangerschap en/of kids:
Beschaafde baby’s
ADHD meisjes en ADHD bij overgewicht moeder
I want candy! / FADS 2 / Babyblues & depressie
Vermoeide meisjes / Jeugdige delinquenten
Jeugd, SSRI & suicide / Toneel
Go to school! / Depressieve adolescenten

.
17 Juni '08

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Goed stukje, nooit geweten. Groet Mirjam

Anoniem zei

Sorry. Over x jaren zal men het wijze hoofd schudden over deze opvattingen. Men zal Nico Tinbergen recht doen. Hij is ten onrechte verketterd. Omdat hij ouders en speciaal moeders ten onrechte zou beschuldigen.
Waarom zou de medische wereld niet eenvoudig toegeven dat wij mensen allemaal flink communicatie-gestoord zijn. Soms maakt het de ander onmogelijk ons goed te begrijpen op momenten dat hij of wij het existentieel brood nodig hebben. Na bittere ervaringen sluit men zich af.
Als schoolarts heb ik ervaren dat er geen gesloten kinderen bestaan wanneer ze in contact komen met mensen (dieren) die hen voorzichtig empathisch tegemoet treden en hoogachten (!!). Dragen ze niet allen de goedgekeurd handtekening van de Schepper?
De communicatie kan natuurlijk beiderzijds gestoord raken door chemicaliën als alcohol, hash, speed, medicatie e.d. en last not least door wishful thinking.
In respect en zelfontmaskering oefenen zich helaas weinigen.