ACADEMISCHE JAARPRIJS '08

Weet je nog dat ik in december vertelde dat de Universiteit Leiden genomineerd was voor de Academische Jaarprijs '08 met het voorstel 'Puberende Hersenen'? Ik herhaal het nog even. Het gaat om een onderzoeksvoorstel van het 'Leiden Institute for Brain and Cognition' (LIBC). Het voorstel is gericht op het imago van jongeren…. wat weinig positief is: drink op je 21e 21 eenheden of drink jezelf in coma… Drugsexperimenten, verkeersrisico's, spijbelen, vandalisme en kleine criminaliteit het zou worden gestimuleerd door televisieprogramma’s vol spanning en sensatie als 'Jackass', 'Try before you die', etc. Het LIBC heeft zo’n 200 jongeren tussen de 8 en 25 jr onderzocht met fMRI scans. Gedurende de scan werden testjes gedaan, gericht op leren, risicogedrag en sociale interacties. De scan geregistreerde intussen wel deel vh brein gedurende de testjes actiever werd. Hieruit kwam naar voren dat de dorsolaterale prefrontale cortex bij jongeren onvoldoende actief was. Het gebied is in deze leeftijdsgroep blijkbaar nog in ontwikkeling. Juist dit hersengebied is belangrijk voor rationeel gedrag (plannen, organiseren, beslissen) en stuurt ons bij het maken van overwogen keuzes. Dit kan verklaren waarom jongeren vaak impulsieve en risicovolle keuzes maken: de 'rationele' dorsolaterale prefrontale cortex heeft onvoldoende overwicht over meer emotionele delen van het brein. Deze emotionele gebieden zijn vroeger in de ontwikkeling van het brein gerijpt. Jarenlang werd gedacht dat het brein rond het 6e jaar zo’n beetje uitgegroeid was, aangezien het dan qua omvang ongeveer even groot is als bij volwassenen. Maar groot betekent nog niet altijd 'rijp'. Terwijl hormonen lange tijd verantwoordelijk werden gehouden voor pubergedrag, wordt nu gedacht dat deze gebrekkige communicatie tussen de onrijpe rationele en rijpere emotionele hersenengebieden de oorzaak is. Maar goed, hormonen of bleu-brein, onredelijk pubergedrag blijft irritant… Hoe attackeer je dat? Don't punish: wat ook uit het onderzoek naar voren kwam, is dat jongeren zeer gevoelig zijn voor het beloond worden voor bepaald gedrag en dat straffen ze minder raakt. Tenzij dit door leeftijdgenoten wordt gedaan! De risico’s en mogelijkheden van het jongerenbrein zijn nog onvoldoende bekend. Het doel van het voorgestelde programma is om de (on)mogelijkheden van het jongerenbrein breed onder de aandacht te krijgen. Het voorstel vd onderzoekers die meedingen naar de Academische Jaarprijs is om dit te gaan doen via een televisieprogramma, een informatieve DVD en een website (zie ook 'Hersenen-in-Actie'). Hiervoor is geld nodig. Woensdagavond 11 juni a.s. wordt de prijs eindelijk uitgereikt door minister Plasterk, in de Leidse Schouwburg. Afwachten of Leiden in de prijzen valt.
.
10 Juni '08

Geen opmerkingen: