OUDEREN & DEPRESSIE & EMOTIE HERKENNING.

Nog een onderzoek naar gezichtsuitdrukkingen (zie de agressieve meisjes in CC hier). Op oudere leeftijd komen depressies veel voor. Daar zijn allerlei plausibele redenen voor te bediscussiëren. We hebben het er al heel vaak over gehad in CC. Variërend van de biolkogiesche kant - bijvoorbeeld vasculaire afwijkingen in het brein tot de levensbeschouwelijke kant als levensfase problematiek.

.
Het is nooit 1 ding - altijd combi's & kluwens. Dat maakt mijn vak zo mooi.
.
Een kleine studie: 11 ouderen (66-87 jr) met een ernstige depressie, die geen medicatie gebruikten, werden vergeleken met 11 gezonde controles. Ze kregen afbeeldingen te zien van gezichten met een blije, droevige, angstige of neutrale uitdrukking. Eerst werd ze gevraagd op een specifiek onderdeel van het gezicht te wijzen (neus, mond, kin etc).
.
De gezonde controles bleken 16% trager in het aanwijzen van onderdelen van het gezicht als het een plaatje met een positieve of negatieve emotie-uitdrukking was, vergeleken met een neutrale uitdrukking. Ze raakten blijkbaar afgeleid door de emotie van het gezicht – moesten er even over denken. De depressieve proefpersonen toonden geen verschil in de snelheid van aanwijzen van gezichtsonderdelen bij de verschillende emotionele plaatjes en de neutrale.
.
Daarna werd ze gevraagd om de emoties die de gezichten uitdrukten te benoemen. Depressieve patienten bleken vervolgens meer moeite te hebben om emotionele en neutral gezichten te onderscheiden. Maar liefst 60% moeizamer dan de controles. Ze mis-interpreteerden zelfs neutrale gezichten voor blij of angstig. Op zich is bij jongere depressieve patienten ook een veranderde beoordeling van gelaatsuitdrukkingen gemeetn. Maar bij hen wordt dan alles mn negatief gelabeled. De ouderen blijken een overall moeite te hebben (Am J of Geriatric Psych ’10; DOI: 10.1097/JGP.0b013e3181d6b762).
.
Benadrukt wordt dat het een klein onderzoekje is. Wat kunnen we er direct mee? Nou - realiseer je eens: de moeite met gelaatsuitdrukkingen kan wellicht veel consequenties hebben voor sociale interacties. En die zijn juist zo belangrijk voor ouderen – zie in CC:
Dan komen ze misschien ook vaker samen in de zon.
.
Actief betrekken lijkt dus het devies. Wordt vast vervolgd.
.
Foto: Coco Chanel. Ze is prachtig!
.
Aug '10