ENERGY DRINKS & ALCOHOL VERSLAVING

Heel lang geleden hadden we het hier in CC over energydrinks - lees maar hier. En over koffie (C loves it) hebben we het al regelmatig gehad. Maar watch it – dit nieuwe onderzoek biedt wel een boeiend fenomeen.
.
Maar liefst 1097 4e jaars studenten (46% mannen, tussen de 20 en 23 jaar) warden geïnterviewd. Volgens de DSM-IV criteria werd ook uitgevraagd of er mogelijk sprake was van alcohol-afhankelijkheid.
Van deze groep bleek 51,3% “low frequency" energy drink users. Dat wil zeggen dat ze het afgelopen jaar op 1 tot 51 dagen energy drinks hadden gedronken. Tien% was een "high-frequency" drinker. Dwz dat ze meer dan 52 dagen per jaar die drankjes dronken. En de meesten hiervan zo’n zes drankjes per keer, vergeleken met de ‘low frequencies’ zo’n 4,6 per keer.
.
De “high frequency energy drinkers” bleken een significant groeter risico op alcohol-afhankelijkheid te hebben.
De Odds ratio voor de “high frequency energy drinker” was 2,4 - vergeleken met studenten die geen energydrinks drinken!
De “low-frequency drinkers” hadden een Odds ratio van 1,86, dat risico was eigenlijk gelijk met de niet-energydrank-drinkers (
Alcoholism: Clin & Expl Res, Nov ’10).
.
Deze toch wel ernstige associatie bleef bestaan als werd aangepast voor bijvoorbeeld culturele achtergrond, sociaaleconomische klasse, of depressieve symptomen. Ook Alcoholmisbruik in de familie of probleemgedrag in kindertijd stond er los van.
.
Komt bij dat veel studenten de beide dranksoorten veel samen blijken te drinken. Guys - dat is echt geen win-win combi.
.
De onderzoekers hebben nog geen sluitende verklaring voor de link tussen de 2 dranksoorten. Zit het in de cafeïne? Je kunt het je voorstellen. Cafeïne zou in ieder geval het sederende effect van alcohol verminderen, waardoor de rem om even te stoppen misschien minder is. Ze denken dat het in ieder geval zo kan zijn dat je meer gestimuleerd wordt alcohol te drinken als je al een energydrank achter de kiezen hebt. Maar waarschijnlijk speelt er meer - er moet iets spelen rond verslavingsgedrag – denk maar aan het gebied van de nucleus accumbens en dopamine waar we het al over hadden. Wordt vast... langzaam... vervolgd.

.
Over cocaine op een feestje (kan je ook tegenkomen) hier.
Over weed hier in CC - dat komen jullie ongetwijfeld tegen = niet goed.
.
Dec '10

1 opmerking:

best Joker stash zei

What a well written and compassionate article. I found your ideas and wisdom encouraging and helpful. brians clubs