PTSS & HART

Weer eens over psychiatrische verwevenheid. Begin dit jaar kwam ter sprake hoe een psychiatrische aandoening kan de opnameduur in een ziekenhuis verlengen (zie verwevenheid). Dat bleek ook te gelden voor patiënten met een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Deze patiënten bleken frequenter te maken te hebben met ziekenhuisbezoeken en langduriger opnames (zie 'PTSS & Alg ziekenhuis'). Wat betreft somatische aandoeningen bleek dat er een sterke relatie was tussen PTSS en astma. Tweelingen met een PTSS bleken een 2,3 maal zo hoge kans te hebben op astma (zie 'PTSS & astma'). Eerdere studies suggereerden ook al een relatie tussen stress na een trauma en hartklachten. Begin dit jaar kwamen onderzoeksresultaten naar voren van mensen die na de aanslagen op het World Trade Center en Pentagon in een acute stressreactie had (ze bleven de ramp herbeleven in hun hoofd, konden alleen daar nog over denken en zich niet goed meer concentreren en waren doodsbang en op hun hoede voor een nieuwe aanval). Deze mensen hadden de hierop volgende jaren ook meer stress-gerelateerde klachten. Na aanpassen van de gegevens voor de al bestaande risicofactoren, was dat de groep met een acute stressstoornis tweemaal zoveel kans heeft op het ontwikkelen van hoge bloeddruk. En een driemaal zo hoge kans op een hartinfarct (zie 'Acute stresstoornis & hart'). Dit ging dus over de Acute stresstoornis.

.
Daar is nu een aanvullende prospectieve studie bijgekomen over de posttraumatische stresstoornis. Vanaf 1985 zijn 4328 mannelijke veteranen die oa in Vietnam hadden gediend, gevolgd. Het ging om 4328 mannen die in dat jaar geen hartaandoening of -klachten hadden. Bij allen werden diverse variabelen in kaart gebracht: leeftijd, opleiding, familieziekten, overgewicht, roken, alcoholgebruik etc. Ook werden psychiatrische symptomen naast de PTSS, als (antisociale) persoonlijkheidstrekken en depressieve symptomen meegenomen. Bij 323 veteranen werd de diagnose PTSS gesteld. Alle mannen werden vervolgd t/m december 2000. Allen hadden op dat moment een leeftijd van jonger dan 65 jaar. Na aanpassing van de getallen voor overige risicofactoren, bleek dat de veteranen met een PTSS een tweemaal zo hoge kans hadden op overlijden aan de gevolgen van een hartaandoening vergeleken met de veteranen zonder PTSS. Hoe ernstiger de PTSS, hoe groter de kans op een hartaandoening. De auteur noemt hoe PTSS een even groot risico geeft op een hartaandoening als een persoon zonder PTSS die meer dan 20 jaar 3 pakjes sigaretten per dag rookt (Psychosom Med. '08;70:668-76). Dramatische getallen. In ieder geval blijkt hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan het genezen danwel adequaat ondersteunen van patiënten met PTSS. Daarnaast uiteraard wat het pathofysiologisch mechanisme erahter is. Is het een verhoogde auto-immuunactiviteit? Opvallend is dat de onderzoeker al eerder schreef over relaties russen PTSS en psoriasis, arthritis and andere ontstekingsziekten. Ook een rol voor de HPA-as lijkt reëel. Bij acute stress leidt tot een verhoogde activiteit van noradrenerge neuronen. Hierdoor komt CRH uit de hypothalamus vrij, vervolgens ACTH uit de hypofyse, wat de release van cortisol uit de bijnieren stimuleert. Bij acute stress verhoogt de concentratie cortisol in je lichaam zich dus. Bij PTSS is sprake zijn van een ontregelde HPA-as. Bij pateinten met PTSS zijn verlaagde cortisolspiegels gevonden. Je zou je kunnen voorstellen dat er een verhoogde concentratie aan auto-immuunstoffen vrij komt (cytokines etc – zie bijvoorbeeld 'ouder, alleen & depressief'). Wat een aanslag doet op het cardiovasculaire systeem. En dat daarbij het te lage cortisol onvoldoende bescherming biedt.
.
Eerder hier over diabetes en depressie.
.
11 Aug '08

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik vraag me af waarom als er over PTSS gesproken wordt er altijd over veteranen of mensen die een ernstig eenmalig trauma gesproken wordt terwijl er zoveel gradaties bij PTSS voorkomt.

Anoniem zei

Bij onderzoeken wordt vaak naar die vormen van trauma's gekeken. De onderzoekers ptoberen zo 1 'vergelijkbare' groep met mensen te vormen. Maar je hebt helemaal gelijk: er zijn veel meer soorten trauma's (bijvoorbeeld steeds herhalende gebeurtenissen ipv eenmalig een ernstige situatie) en post-traumatische restverschijnselen.

Unknown zei

werkt u vanuit combinatie somatiek +psyche???
Bij de huisarts mis ik dit nl.
Al jaren heb ik complexe (chronische ptss)en ben ernstig vermoeid en heb ook diagnose fibromyalgie.En het rijtje klachten is nog groter. Zelf denk ik dat er samenhang is tussen klachten en zou dan ook graag "samenhangende"benadering/behandeling willen. Mi is de HPA-as in de war...
Uit recent bloedonderzoek bleek dat mijn cortisol laag is...Heeft u advies??

Unknown zei

werkt u vanuit combinatie somatiek +psyche???
Bij de huisarts mis ik dit nl.
Al jaren heb ik complexe (chronische ptss)en ben ernstig vermoeid en heb ook diagnose fibromyalgie.En het rijtje klachten is nog groter. Zelf denk ik dat er samenhang is tussen klachten en zou dan ook graag "samenhangende"benadering/behandeling willen. Mi is de HPA-as in de war...
Uit recent bloedonderzoek bleek dat mijn cortisol laag is...Heeft u advies??