GEZONDHEID & STATUS

91% van 1010 Amerikanen geeft aan dat ze liever hebben dat er over ze gesproken wordt als iemand die "healthy" is dan als iemand die "wealthy" is. Dat is geen verkeerde opinie. Alleen het is niet zo goed te begrijpen wat al die Amerikanen dan met hun overgewicht achter de supersize hamburgers doen, maar dat terzijde. Echter, 72% van de Amerikanen geeft aan dat ze vinden dat fysiek gezond zijn voor hen persoonlijk een belangrijk statussymbool is. Ze zeggen wel meer: zo geeft 58% aan dat ze liever niet omgaan met mensen die er en ongezonde levensstijl op na houden. Dus we krijgen nu een beeld van een bijzonder actief naar gezondheid strevende bevolking. En ook in hun bolletje willen ze veel bereiken: 69% geeft aan dat ze liever willen dat mensen over ze praten als "someone with inner peace and emotional well-being" dan als iemand die "socially outgoing and well-liked" is. Want: 80% geeft aan dat ook emotioneel gezond zijn een "major" statussymbool is.

Voer voor de strijdende presidentskandidaten me dunkt. We moeten onze overzeese buren wel opmerkzaam maken op het belang van sociale contacten (zie bij I), maar dit terzijde. Het zou interessant zijn deze enquête (zie hier PDF) uit te breiden om te weten te komen hoe ze tegen mensen aan kijken die fysiek, danwel psychisch minder stabiel (/gezond) zijn. Hier ligt een basis voor stigmatisering (zie struggling stigma)!

18 Feb '08

1 opmerking:

Remko zei

En voor zelfhaat. Maar daarmee kunnen ze dan weer naar je Amerikaanse collega's...