ANTROPOMORPHISME...

Eerder bespraken we in Club Confabula over de risico's die eenzaamheid met zich meebrengt. Uit de discussie bleek al snel dat je 'eenzaamheid' en 'eenzaamheid hebt'. Het gaat om het subjectieve begrip. Alleen zijn, hoeft nog niet te betekeken dat je je 'eenzaam voelt'. Neem Hare majesteit koningin Wilhelmina: "Eenzaam, maar niet alleen" - wat toch een zeer verdrietige uitspraak is. Die me ook weer aan Britney doet denken. Antropomorphisme betekent 'van menselijke gedaante'. Het is een samenstelling van de Griekse woorden voor mens (ánthrōpos) en uiterlijke vorm (morphē). De term wordt gebruikt als menselijke eigenschappen en waardeoordelen worden toegeschreven aan niet-menselijke wezens als dieren, planten of goden, of dingen (gadgets). In Chicago hebben onderzoekers zich op dit fenomeen gefocussed: kunnen eenzame mensen compenseren met andere dingen, als huisdieren, hobby’s, gadgets en religie? Als voorbeeld noemen ze de film 'Castaway', waarin Tom Hanks strandt op een onbewoond eiland en in zijn eenzaamheid een kokosnoot anthropomorphiseerde tot 'Wilson', die zijn vriend en vertrouweling wordt. Ook niet-eenzame mensen gaan echter frequent voor huisdieren en gadets. Daarom deden de onderzoekers experimenten. Hun hypothese was dus dat eenzame mensen meer anthropomorphiseerden. Uit 1 experiment kwam naar voren dat eenzame mensen meer geneigd zijn hun gadgets te beschrijven in termen van menselijkheid. In een ander experiment zetten de onderzoekers de proefpersonen in hun eentje in de onderzoeksruimte, zodat ze zich ook ter plekke allenig gingen voelen. Op dat moment bleek dat ze meer geloofden in bovennatuurlijke zaken, dan op momenten dat ze zich niet zo eenzaam voelden. Op zo’n eenzaam moment bleken ze ook meer geneigd om huisdieren, ook huisdieren die niet van henzelf waren, menselijke kenmerken toe te schrijven (als begripvol, rekening met je houdend en compassievol), dan in een minder eenzame setting. Opmerkelijk was dat de stemming van de proefpersonen op dat moment niet van invloed was. Of ze zich nou wat somberder of wel goed voelden, in die eenzame setting, dat beïnvloedde die gedachten over bovennatuurlijke zaken en huisdieren niet. 'Anthropomorphisme' - het kan een ankertje zijn als het doorbreken van de eenzaamheid bij mensen door het aangaan van sociale contacten niet lukt. (Psychological Science '08;Feb). Ook over contacten: CHIT CHAT!


10 Feb '08

1 opmerking:

Remko zei

Ten tijde van het animisme was er nog niet echt sprake van individuen, althans toch niet in de betekenis die wij er nu aan geven, en derhalve ook niet van eenzaamheid, tenzij je van de troep gescheiden raakte, al kun je die eenzaamheid waarschijnlijk niet met de hedendaagse variant vergelijken. Toch was er destijds weinig dat niet antropomorf bejegend werd.
Of (be)denk ik nu iets dat weinig of geen raakvlak heeft met genoemd onderzoek??