VADERS IN ACTIE

Uit studies komt frequent naar voren dat kinderen met depressieve moeders een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van bijv. een laag zelfbeeld, depressieve en angstklachten en gedragsproblemen. Vreemd genoeg was er weinig bekend over de rol van vaders in dit proces. Om dit te onderzoeken heeft een Amerikaanse onderzoeksgroep 3197 depressieve moeders (met in totaal 6552 kids; bij aanvang vd studie:0-10 jr) gedurende 10 jr gevolgd. De betrokkenheid van vader werd in kaart gebracht: hoe betrokken ervoeren de kids hem? Wist hij bijv. wanneer zij al dan niet thuis waren? Was hij bij activiteiten of gebeurtenissen die zij belangrijk vonden aanwezig? Sprak hij frequent met ze over belangrijke zaken en beslissingen binnen het gezin en nam hij hun argumenten serieus? Hieruit bleek dat de nadelige invloed van de depressie van moeder op het kind, zowel gedurende de kinder- als adolescentietijd, verwaarloosbaar was, indien de vader in de periode van moeders ziekte actief betrokken was bij het kind. Ook als zich bij een kind de 1e gedragsproblemen begonnen voor te doen, kon een positieve betrokkenheid van vader dit proces stoppen. Het lijkt zo logisch, maar nu is het ook in een 1e studie aangetoond: het is van essentieel belang om in een gezin met een depressieve moeder, de vader goed voor te lichten over depressies, de gevolgen op het gezin en zijn mogelijke invloed hierbij.

19 Aug '07

Geen opmerkingen: