WHEN THE CHEERING STOPS

Vijftien procent van 1594 professionele football-players, rapporteerden in een vragenlijst te lijden aan een depressie. Bij ongeveer 15% hiervan was sprake van een ernstige depressie. Er waren sterke correlaties met fysieke pijnklachten en conditie, financiële problemen, relatieproblemen en problemen met ouder worden. De meerderheid gaf aan geen hulp te hebben gezocht, aangezien dit ze een “weak or embarrassed” gevoel zou geven. "What our research tells us is that this population of retired professional athletes would benefit from a proactive educational and clinical outreach programs, possibly beginning even before retirement, as a way to help improve the likelihood that retired football players will achieve a high quality of life after football"

Juli '07

2 opmerkingen:

buy medicine online without prescription zei

Great information. This works great for me. Thanks for sharing this. to get buy medicine online from Online medicine store in USA.

weight loss pills for women and men zei

We are a reputed and secure online brand that delivers online medicines like xanax, gabapentin, verapamil, ativan and more pain killer med to your doorstep at very affordable rates. go and check fioricet for tooth pain
blue xanax bars b707
neurontin overnight delivery
verapamil 40 mg | yellow football xanax 1mg
yellow xanax | valium online usa